Zprávy

LINET Scholaris v roce 2013 zpřístupní kurzy jednotlivcům a menším organizacím

LINET Scholaris letos zdravotníkům podstatně rozšíří možnosti při výběru vzdělávacích aktivit. Odborné školicí středisko zřízené českým výrobcem zdravotnických lůžek LINET totiž doplní standardní nabídku seminářů otevřenými kurzy, na něž se mohou hlásit také jednotlivci či zařízení s menším počtem zaměstnanců. V letošním roce středisko LINET Scholaris rovněž získalo akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí, která umožní zahrnout vybrané kurzy do systému celoživotního vzdělávání i pro pracovníky v sociálních službách.  

„Kurzy v rámci LINET Scholaris si mezi profesionály ve zdravotnictví získaly velkou oblibu. Stále častěji jsme se tak setkávali s požadavky na vyšší flexibilitu, pokud jde o limity počtu účastníků. Proto jsme se rozhodli do stávajícího portfolia zařadit i otevřené varianty seminářů. Při jejich výběru jsme se řídili analýzou preferencí zdravotníků a jejich nabídku do budoucna plánujeme průběžně rozšiřovat,“ říká marketingová manažerka společnosti LINET Pavlína Horová.
Zájemci si aktuálně mohou vybírat z celkem čtyř otevřených kurzů: Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Efektivní komunikace s pacientem/klientem, Bezpečně a klidně od prvního okamžiku (seminář zaměřený na bezpečnou péči o novorozence) a Vliv prostředí na orientaci a průběh demence.


Právě poslední jmenovaný již získal zmíněnou akreditaci MPSV ČR. Vede jej zkušená lektorka z České alzheimerovské společnosti Pavla Hýblová. Cílem kurzu je představit problematiku onemocnění demence s důrazem na správné rozeznání jednotlivých fází onemocnění, na principy vhodného uspořádání prostředí, jímž lze dosáhnout efektivní spolupráce s klientem, či na kognitivní rehabilitaci klienta.


„Stárnoucí populace a nedostatek kapacit ve specializovaných zařízeních zvyšuje nároky na spektrum znalostí, které si musí profesionálové v oblasti sociální péče osvojit. LINET Scholaris jim v tomto chce vyjít vstříc, a proto nově začneme rozšiřovat svou nabídku kurzů i tímto směrem,“ doplňuje Pavlína Horová.


U všech LINET Scholaris již zveřejnil termíny pro rok 2013. Ty lze včetně dalších detailních informací nalézt na internetových stránkách LINET Scholaris: http://www.linetscholaris.cz/otevrene-kurzy. Nově je možné sledovat novinky týkající se aktivit LINET Scholaris i na Facebooku: https://www.facebook.com/LINETScholaris.


Všechny uvedené kurzy LINET Scholaris jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků. Na základě jejich absolvování účastníci obdrží osvědčení s uvedeným počtem kreditů.


V případě zájmu o další informace či rezervaci účasti na kurzech LINET Scholaris lze využít následujících kontaktů: email vzdelavani@linetscholaris.cz, případně telefon +420 734 864 185.
 

KONTAKT: Heretic PR, Jan Hrabovský, tel.: 777 855 459, e-mail: hrabovsky@hereticpr.cz

Soubor ke stažení: Tisková zpráva
kategorie: Zprávy
Dolní navigace