Zprávy

Workshop LINET Scholaris věnovaný sociální péči měl historicky nejvyšší účast

Vliv prostředí na kvalitu péče o klienty s demencí, unikátní koncept klientského pokoje Memoriana, evakuační podložky či nové trendy v polohování klienta – to byla témata, která přilákala 50 nelékařských zdravotníků a sociálních pracovníků na zatím poslední seminář LINET Scholaris. Akce s rekordní účastí se uskutečnila 8. února ve školicím středisku společnosti LINET v Želevčicích u Slaného.

Vliv prostředí na kvalitu péče o klienty s demencí, unikátní koncept klientského pokoje Memoriana, evakuační podložky či nové trendy v polohování klienta – to byla témata, která přilákala 50 nelékařských zdravotníků a sociálních pracovníků na zatím poslední seminář LINET Scholaris. Akce s rekordní účastí se uskutečnila 8. února ve školicím středisku společnosti LINET v Želevčicích u Slaného.
Nejdelší část programu patřila Pavle Hýblové z České alzheimerovské společnosti, která díky svým dlouholetým zkušenostem s péčí o klienty postižené demencí patří k nejrespektovanějším kapacitám v oboru. Hlavní poselství, které se zhruba hodinovou prezentací účastníkům snažila předat, by bylo možné shrnout do jednoduchého sdělení: nulová soběstačnost způsobená demencí neznamená ztrátu schopnosti smyslově vnímat okolní svět či prožívat emoce.
Součástí přednášky proto byla celá řada tipů, jak přizpůsobit péči specifickým požadavků těchto klientů z hlediska prostředí, v němž se pohybují, i z hlediska komunikace. Při tom došlo i na takové detaily jako vhodný vzor podlahy, barva výmalby či vlastnosti nábytku, jímž jsou vybaveny pokoje. I takové zdánlivé drobnosti totiž patří mezi faktory s rozhodujícím vlivem na to, jak komfortně se bude klient cítit a jak dobře bude spolupracovat s ošetřujícím personálem. Stejný důraz Pavla Hýblová kladla i na komunikaci mezi ošetřujícím personálem a rodinou klienta, jejímž cílem by mělo být získat co nejvíce individuálních informací o návycích a životě ošetřovaného. Jejich adaptace do každodenní péče mají totiž rovněž velmi pozitivní dopad na kvalitu pobytu ve zdravotnickém zařízení.
Pavlu Hýblovou v dalších částech semináře vystřídali specialisté společnosti LINET. Miroslav Bouška představil unikátní koncept Memoriana – pokoj vybavený vhodně upraveným nábytkem a designově navržený podle potřeb klientů postižených demencí. Poté za pomoci jednoho z účastníků představil dvě elektricky polohovatelná lůžka: Lateru Thema, která nabízí možnost laterálního náklonu pro jednodušší manipulaci s ošetřovaným, a výhradně pro sociální péči určenou Sentidu, která díky výšce ložné plochy 25 cm nad podlahou výrazně zvyšuje bezpečnost klienta v případě pádu.
Na intenzivní spolupráci s publikem vsadil i Zdeněk Grimm, který měl za úkol představit evakuační podložku. Jednoduchá pomůcka, jejíž použití ale může doslova zachránit život, dokáže během pár vteřin proměnit matraci a ložní prádlo v bezpečný prostředek evakuace klienta například v případě požáru, a to i při přesunu po schodech.
O závěrečnou přednášku se postarala Lorraine Demott, specialistka LINETu na problematiku polohování. Účastníkům představila jeden ze zajímavých trendů v této oblasti – kluzné podložky. Ty ošetřujícímu personálu pomáhají bez námahy a bez rizika zvýšeného tlaku na partie náchylné ke vzniku dekubitů měnit polohu klienta a zároveň v rámci možností podporovat jeho aktivizaci. Ve spolupráci s dvěma figurantkami, které si při této příležitosti mohly vyzkoušet i tzv. obleček stáří umožňující na vlastní kůži pocítit pohybová omezení seniorů, představila několik užitečných triků s touto pomůckou. Díky nim, jak Lorraine Demott poznamenala, už nikdy nebude třeba polohovat ošetřeného pouze vlastní silou.
Konference byla zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotníků a zároveň se konala pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR). Díky tomu získali účastníci z řad sociálních pracovníků potvrzení o absolvování odborné stáže započitatelné do povinného vzdělávání.
LINET Scholaris plánuje podobně koncipovaný workshop zorganizovat ještě jednou letos na podzim. Kromě toho v roce 2013 rozšířil ve spolupráci s Pavlou Hýblovou svou nabídku kurzů o seminář Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence. Více informací o vzdělávacích kurzech LINET Scholaris naleznete na webu www.linetscholaris.cz . V případě zájmu o účast na některém z nich kontaktujte koordinátorku Kláru Podivínovou na emailové adrese vzdelavani@linetscholaris.cz nebo na telefonu 734 864 185.

Soubor ke stažení: program konference
kategorie: Zprávy
Dolní navigace