Zprávy

E-learningové kurzy pro sestry otestují partneři LINETu

LINET dokončuje unikátní mezinárodní projekt vzdělávání zdravotnického personálu prostřednictvím e-learningu. Připraveno je již všech 9 odborných kurzů v pěti jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Začátkem října si je vyzkouší a ohodnotí na 80 účastníků pilotního testování v partnerských společnostech LINETu v ČR, Španělsku, Francii a Německu.

LINET dokončuje unikátní mezinárodní projekt vzdělávání zdravotnického personálu prostřednictvím e-learningu. Připraveno je již všech 9 odborných kurzů v pěti jazykových mutacích – češtině, angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Začátkem října si je vyzkouší a ohodnotí na 80 účastníků pilotního testování v partnerských společnostech LINETu v ČR, Španělsku, Francii a Německu.

 „Naším záměrem je v této fázi získat od našich partnerů zpětnou vazbu ke kvalitě kurzů, chceme znát jejich názor mimo jiné na srozumitelnost úkolů, přínosnost nabytých znalostí, zda jim nějaké informace nechybí, a podobně. To nám umožní doladit poslední detaily tak, aby kurzy byly u zdravotních sester a zaměstnanců LINETu úspěšné a byly jim užitečným vzdělávacím nástrojem,“ vysvětluje projektová manažerka LINETu Jana Dvořáková.
E-learningové kurzy mají podobu herní aplikace dostupné prostřednictvím internetu anebo nahrané na CD. Účastníci se po přihlášení ocitnou v budově moderní nemocnice a v každém z jejích pater se formou hry vzdělávají na dané téma - mohou si spustit videoanimace, prohlížet obrázky, plní různé úkoly a nabyté znalosti si tak zároveň ověřují. Tematicky se kurzy věnují etiologii dekubitů, lůžkům pro kritickou péči a jejich využití, využití lůžek s laterálním náklonem, moderní akutní péči, bezpečnosti pacienta a sestry, aktivním antidekubitním systémům, polohování a manipulaci s pacientem, efektivní práci s akutním lůžkem a domácí péči.
Vzdělávání zdravotních sester prostřednictvím e-learningových kurzů vzniká v rámci projektu s názvem „E-learning – přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybavení“ financovaného z programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci. Připravuje jej LINET ve spolupráci s Českou asociací sester, Městskou nemocnicí v Litoměřicích a svými evropskými dceřinými společnostmi wissner-bosserhoff, LINET France a DesanFlex LINET.

kategorie: Zprávy
Dolní navigace