Zprávy

LINET otevřel unikátní školicí středisko

4. října 2012 – Málokteré odvětví v současnosti prochází tak dynamickým vývojem jako výroba zdravotnické techniky. Společnost LINET proto otevírá nové školící centrum, které pomůže zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům či profesionálům ve zdravotnictví udržet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi v této oblasti. Tomu odpovídá i úroveň technického vybavení centra, které klade důraz na interaktivnost a praktičnost výuky.

4. října 2012 – Málokteré odvětví v současnosti prochází tak dynamickým vývojem jako výroba zdravotnické techniky. Společnost LINET proto otevírá nové školící centrum, které pomůže zaměstnancům, obchodním partnerům a dodavatelům či profesionálům ve zdravotnictví udržet krok s nejnovějšími trendy a inovacemi v této oblasti. Tomu odpovídá i úroveň technického vybavení centra, které klade důraz na interaktivnost a praktičnost výuky.  

Školicí středisko vzniklo v prostorech výstavního sálu v sídle společnosti na ploše o rozloze 444 čtverečních metrů. Jednotlivé kurzy se zaměří především na produktová školení, problematiku duševního vlastnictví, inovační kompetence a trendy v oblasti moderní zdravotnické techniky.
Přes 60 procent vzdělávacích aktivit bude určených zaměstnancům firmy. Nové školící centrum nabídne vzdělávací programy průřezově všem pozicím technicko-hospodářských pracovníků, zejména z oddělení vývoje, marketingu, obchodu a servisu. V menší míře se do vzdělávání zapojí i dělnické profese.
„LINET patří mezi společnosti, jejichž úspěch stojí a padá se vzděláním vlastních zaměstnanců. Usilujeme o pozici světového lídra inovativních řešení, a proto je nutné, aby naši zaměstnanci měli přístup k nejnovějším informacím. Slibujeme si od toho lepší schopnost flexibilně reagovat na tržní vývoj a zvýšení tempa inovací v rámci portfolia produktů a služeb,“ říká Vladimíra Michnová, personální ředitelka LINET.
Důraz na vzdělání chce LINET klást i v případě svých dodavatelů. Úspěšné uvádění inovativních řešení do praxe totiž do značné míry závisí na přístupu ke komponentám v odpovídající kvalitě. Toto pro LINET představuje dlouhodobý problém, který vyplývá právě z nedostatečného povědomí o trendech v oblasti zdravotnické techniky.
„Z našeho pohledu je nezbytné, aby i obchodní partneři znali veškeré možnosti a funkcionality, které v dnešní době tvoří přidanou hodnotu lůžka. Kontinuálním vzděláváním v této oblasti dosáhneme vyšší konkurenceschopnosti nejen na své straně, ale i na straně svých dodavatelů. Zprostředkovaně pak vzdělávání v této oblasti bude mít pozitivní dopad i na celkovou kvalitu péče ve zdravotnictví,“ dodal Tomáš Kolář, generální ředitel společnosti LINET.

foto

kategorie: Zprávy
Dolní navigace