Zprávy

Linet pomůže posunout vzdělávání sester do 21. století

Hledat možnosti inovací v profesním vzdělávání sester a úspěšně je realizovat na mezinárodní úrovni. To je hlavním cílem nového projektu Mobility, který zastřešuje společnost LINET. Projekt, který vzniká ve spolupráci francouzské a švédské pobočky českého výrobce lůžek s profesními sesterskými organizacemi z České republiky a Polska a švédskou fakultní nemocnicí Karolinska, by měl do září 2014 přinést seznam doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí a přispět ke vzniku mezinárodní partnerské sítě, která bude spolupracovat na jejich implementaci. Start projektu umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu profesního vzdělávání.

Hledat možnosti inovací v profesním vzdělávání sester a úspěšně je realizovat na mezinárodní úrovni. To je hlavním cílem nového projektu Mobility, který zastřešuje společnost LINET. Projekt, který vzniká ve spolupráci francouzské a švédské pobočky českého výrobce lůžek s profesními sesterskými organizacemi z České republiky a Polska a švédskou fakultní nemocnicí Karolinska, by měl do září 2014 přinést seznam doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnických profesí a přispět ke vzniku mezinárodní partnerské sítě, která bude spolupracovat na jejich implementaci. Start projektu umožnila dotace z evropského programu Leonardo da Vinci, který se zaměřuje na podporu profesního vzdělávání.

 „Vývoj v oblasti zdravotnických technologií nabírá stále rychlejší tempo, což má dopad i na zvyšující se nároky na zdravotní personál, resp. jeho schopnost nové technologie využívat. Projektem bychom rádi připravili podmínky pro inovaci současných vzdělávacích metod, které současnému vývoji v medicíně přestávají vyhovovat,“ uvedla Pavlína Horová, marketingová ředitelka společnosti LINET a koordinátorka projektu.
V první fázi se projekt zaměří především na analýzu současné situace ve vzdělávání zdravotníků. Ta by měla definovat současné potřeby na vzdělávací aktivity z hlediska sester a zásadní překážky, které brání efektivnímu předávání znalostí. Na základě této analýzy pracovní skupina od druhé poloviny roku 2012 začne zpracovávat návrh konkrétních možností inovací profesního vzdělávání sester.
„S profesionály ve zdravotnictví dlouhodobě spolupracujeme při vývoji nových výrobků a díky jejich ochotě sdílet své zkušenosti máme na trhu pozici inovativního lídra. Rádi bychom proto chtěli na oplátku přispět k inovacím, které pomohou zlepšit jak podmínky vykonávání zdravotnické profese, tak celkovou kvalitu zdravotní péče,“ doplnila Pavlína Horová.

kategorie: Zprávy
Dolní navigace