Význam firemní kultury

Název kurzu:

význam firemní kultury


Cíle kurzu:

 • Společně identifikovat hlavní prvky firemní kultury svého zdravotnického zařízení.
 • Porozumět významu vnímání firemní kultury z vnějšího i vnitřního pohledu.


Cílová skupina:

Veškerý lékařský i nelékařský zdravotnický personál.

Obsah kurzu:

 • Prvky firemní kultury organizace (specifika firemní kultury – jednotnost, profesionalita)
 • Vystupování zaměstnanců a firemní kultura
 • Loajalita ke společnosti
 • Obvyklé standardy
 • Firemní kultura & PR
 • Význam budování pozitivní image
 • Jak pozitivně ovlivnit vnímání okolí
 • Firemní kultura v komunikaci
  - ve směru k pacientům
  - ve směru ke spolupracovníkům


Doporučený rozsah:

4 hodin


Didaktické metody:

 • Diskuse
 • Interaktivní výklad

Dolní navigace