Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence

Název kurzu:

Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence

Cíle kurzu:

 • Seznámit se s problematikou onemocnění demence – jednotlivá stadia a jejich projevy
 • Pochopit vliv prostředí na rozvoj onemocnění a uvědomění si důležitosti kognitivní rehabilitace
 • Získat znalosti, jak správně uspořádat prostředí, aby se klient cítil bezpečně a soběstačně
 • Naučit se spolupracovat s klientem při jeho orientaci v prostředí.

Cílová skupina:

Veškerý zdravotnický nelékařský personál, který pečuje o pacienty

Obsah kurzu:

 • Alzheimerova demence a Parkinsonova choroba.
 • Prevalence onemocnění v populaci.
 • Stadia onemocnění a jejich projevy
 • Ataky a problémové chování pacientů s ACH a Parkinsonovou chorobou
 • Vliv prostředí na rozvoj onemocnění
 • Kognitivní rehabilitace
 • Úprava prostředí
 • Orientace v realitě

Doporučený rozsah:

8 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace