Hospitalizace pacienta a jeho bezpečnost

Název kurzu:

hospitalizace pacienta a jeho bezpečnost


Cíle kurzu:

 • Získání poznatků o vlivu imobilizace na fyziologii pacienta.
 • Pochopení specifika geriatrických pacientů.
 • Naučit se rozpoznat rizikové pacienty.
 • Osvojit si metody prevence vzniku pádů.

Cílová skupina:

Zdravotnický personál, který manipuluje s pacientem jako např. všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuti, zdravotní asistenti, ošetřovatelé, radiologičtí asistenti, záchranáři apod.

Obsah kurzu:

 • Imobilizační syndrom (fyziologická odpověď na imobilizaci, psychosociální reakce na imobilizaci, prevence imobilizačního syndromu)
 • Úrazy ve stáří
 • Změny organismu ve stáří
 • Etiologie pádů
 • Rizikové faktory pádů
 • Pád klienta při hospitalizaci – mimořádná událost
 • Identifikace rizikového klienta
 • Prevence vzniku pádů
 • Mezinárodní kontext sledování pádů

Doporučený rozsah:

6 hodin

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Skupinová práce
 • Diskuze

Dolní navigace