Bezpečně a klidně od prvního okamžiku

Název kurzu:

bezpečně a klidně od prvního okamžiku

Cíle kurzu:

 • Seznámit se s podmínkami v nitroděložním životě a po narození
 • Osvojit si základy správné manipulaci s dítětem
 • Trénink manipulace s dítětem

Cílová skupina:

zdravotnický nelékařský personál

Obsah kurzu:

 • Zásady správného zacházení s dítětem
 • Novorozenec
 • Polohování dítěte
 • MIMI postýlka
 • Manipulace s dítětem

Doporučený rozsah:

4 hodiny

Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Praktické ukázky/nácvik
 • Diskuze
 • MIMI postýlka
 • Sdílení zkušeností a postřehů

Dolní navigace