Bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu

Název kurzu:

bezpečnost klienta a předcházení vertebrogenním obtížím personálu

akreditace č. 2013/0307 – PK/SP/VP


Cíle kurzu:

 • Získat znalosti z oblasti imobilizace klienta.
 • Získat znalosti v oblasti úrazů ve stáří a změn organismu ve stáří.
 • Být schopen rozpoznat vznik pádů a rizikové faktory pádů.
 • Být schopen zajistit prevenci vzniku pádů.
 • Znát svoji roli při péči o klienta při vzniku a po pádu.
 • Naučit se rozeznat nozokomiální infekce a zabránit vzniku dekubitů.
 • Naučit se zabránit vzniku vertebrogenních obtíží.
 • Osvojit si používání správné pohybové stereotypy.


Cílová skupina:

Veškerý personál, který pečuje o klienty

 • pracovníci v sociálních službách - kvalifikační kurz (dle § 37 vyhlášky 505/2006 Sb.)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)


Obsah kurzu:

 • Kvalita ošetřovatelské péče, Imobilzační syndrom, Fyziologická odpověď na imobilizaci
 • Pohybový systém
 • Kardiovaskulární systém
 • Respirační systém,
 • Metabolický a výživový systém
 • Močový a endokrinní systém
 • Vylučování stolice, Kožní systém,
 • Nervový systém
 • Psychosociální reakce na imobilizaci, Prevence imobilizačního syndrom
 • Úrazy ve stáří, Změny organismu ve stáří
 • Etiologie pádů a rizikové faktory pádů, Dělení pádů, Identifikace rizikového klienta, prevence vzniku pádů, mezinárodní kontext sledování pádů
 • Bezpečnost klienta a personálu, události ohrožující bezpečnost klienta, nozokomiální infekce – prevence, imobilita klienta - prevence vzniku dekubitů
 • Nejčastější příčiny pádů klientů, způsoby, jak nebezpečným pádům předcházet, pádová studie, užití omezovacích prostředků.
 • Bezpečný domov pro seniory
 • Preventivní programy v komunitní péči – úrazy starších osob
 • Patofyziologie vzniku vertebrogenních obtíží, prevence vzniku vertebrogenních obtíží
 • Nácvik správných pohybových stereotypů


Doporučený rozsah:

8 hodin


Didaktické metody:

 • Interaktivní výklad
 • Diskuze
 • Praktický nácvik modelových situací s následným rozborem
 • Sdílení zkušeností

Dolní navigace