Synergie - Přenos poznatků ze zahraničí

SYNERGIE - PŘENOS POZNATKŮ ZE ZAHRANIČÍ

Naše informační kanály pro získávání a přenos poznatků a zkušeností využívaných při vytváření kurzů jsou následující:

  • PRACOVNÍCI VÝVOJOVÝCH CENTER LINET

Odborné školící centrum LINET Scholaris využívá nejnovějších výzkumných poznatků pracovníků vývojových center LINET nejen v České republice, ale i v zahraničí.

  • ZAHRANIČNÍ PARTNEŘI A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI LINET PO CELÉM SVĚTĚ

Díky silnému zázemí společnost LINET mají naši lektoři, prostřednictvím sítě dceřiných a partnerských organizací LINET po celém světě, přístup ke zkušenostem a nejnovějším vývojovým trendům v oboru.

  • ÚZKÉ VZTAHY S CÍLOVOU SKUPINOU SESTER A SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

Díky dlouholeté spolupráci s pracovníky zdravotnických zařízení a organizacemi poskytujícími sociální péči máme znalost aktuálního stavu, potřeb a problémů pracovníků českých nemocnic a zařízení sociální péče. Například odborným konzultantem při vývoji e-learningových kurzů byla Česká asociace sester a Městská nemocnice v Litoměřicích, která sehrála nezastupitelnou úlohu nejen při přípravě a zpracování odborných témat, ale též při samotném testování. O významu spolupráce s odborníky z praxe svědčí mimo jiné, že společnost LINET společně s Českou asociací sester koordinuje „pádovou studii“ (sledování pádů u hospitalizovaných pacientů v rámci České republiky).

  • VYUŽÍVÁNÍ EXPERTŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V oblasti sociálních služeb spolupracujeme s odborníky zapojenými do rozsáhlého celorepublikového projektu Transformace sociálních služeb, který běží v gesci MPSV ČR a jeho hlavním cílem je na základě podrobných analýz zmapovat současnou situaci v oblasti služeb sociální péče, navrhnout a následně pilotně ověřit postup transformace velkokapacitních pobytových zařízení na bydlení a podporu klientů v běžném prostředí. Více o projektu naleznete zde.

Dolní navigace