Shrnutí Dne otevřených dveří

Na návštěvě v LINET Scholaris

Jak probíhá odborný kurz „Škola zad“ nebo jaké je během chvíle zestárnout o desítky let, to si mohli vyzkoušet návštěvníci Dne otevřených dveří vzdělávacího střediska LINET Scholaris. Akce se uskutečnila na konci letošního března v LINETu v Želevčicích u Slaného a zavítalo na ni více než 50 účastníků z celé České republiky. Mezi hosty převládaly zdravotní sestry a pečovatelky, ale nakouknout pod pokličku LINET Scholaris přijeli také laboranti, farmaceutičtí odborníci nebo zdravotní technici. Odborný program probíhal ve výstavním sále a v přilehlých konferenčních místnostech. Dopolední program byl zaměřen na sestry a další zdravotnické profese, odpolední část pak byla určena pečovatelkám a dalším pracovníků zařízení poskytujících sociální péči. Oba bloky, jak dopolední, tak odpolední byly ukončeny exkurzí do výrobních provozů společnosti LINET.

Technika

Zestárnout za pár minut

Ještě před oficiálním zahájením měli účastníci možnost vyzkoušet unikátní učební pomůckou – obleček simulující stáří. Jeho využití je při výuce nezastupitelné pro přenos pocitů a problémů osob se sníženou hybností. Pomocí závaží, výztuží, speciálních brýlí, ucpávek do uší a rukavic se z každého během několika minut stane pohybově a smyslově hendikepovaný senior. Díky vyzkoušení oblečku simulujícího stáří se sestra i pečovatelka dokáží přesně vcítit do „kůže“ seniorů a vyzkoušet si, jak obtížný a vysilující problém může být jen prosté vstávání z postele nebo třeba vystoupání po schodech.
Obleček stáří

Vzdělávání z klidu svého domova

Další příležitost otestovat si širokou nabídku vzdělávacích kurzů LINET Scholaris umožnily připravené počítače s nainstalovaným e-learningovým programem. Tato novinka má podobu herní aplikace s mnoha interaktivními vstupy a je dostupná prostřednictvím internetu. Účastníci se po přihlášení do e-learningu ocitnou v budově moderní nemocnice a v každém z jejích pater se formou hry vzdělávají na dané téma. Vše je doplněno animacemi, obrázky a různými úkoly, díky nimž si lze nově nabyté znalosti zpětně ověřit. Jednou z hlavních výhod je, že kurz lze absolvovat v klidu z pohodlí domova, a získání kreditů do systému celoživotního vzdělávání tak nevyžaduje žádné další časové investice.

E-learning

V široké nabídce si každý najde „to“ své

Oficiálně program odstartoval ředitel společnosti LINET Tomáš Kolář. V úvodu shrnul důvody, proč bylo vzdělávací centrum LINET Scholaris v roce 2006 založeno a následně krátce představil širokou nabídku kurzů sahající od odborných kurzů, přes kurzy tzv. měkkých dovedností až po specifická produktová školení.

Zahájení

Ochutnávka zajímavých témat – aneb co od kurzů očekávat

Poté se již účastníci rozdělili do tří skupin a společně s lektory diskutovali nad zajímavými tématy. Blokem Škola zad účastníky provedla zkušená fyzioterapeutka Kateřina Šrubařová, nad Specifiky komunikace ve zdravotnictví a pečovatelství se diskutovalo pod vedením Hedviky Šimkové a detailněji se seznámit s Možnostmi využití moderní techniky v ošetřovatelství a pečovatelství mohli účastníci s Radkem Chvostou.
Kurzy

Nejmodernější technika pod jednou střechou

Ve výstavním sále se účastníci mohli detailně seznámit s funkcemi a ovládáním nejmodernějších lůžek a dalšího vybavení, k dispozici byla mechanická i elektrická lůžka pro ošetřovatelskou a pečovatelskou péči, nejmodernější polohovatelná lůžka pro akutní péči i nově inovovaná lůžka pro kritickou a intenzivní péči disponující řadou unikátních funkčních vlastností.

Lůžka

Nestihli jste? Přijďte na podzim!

Ti, kteří se nestihli zúčastnit březnového Dne otevřených dveří LINET Scholaris se již nyní mohou přihlásit na jeho podzimní obdobu, která se uskuteční 5.10.2012 v nově zmodernizovaném školícím centru.
Své přihlášky můžete zasílat na adresu: vzdelavani@linetscholaris.cz nebo se hlásit telefonicky na čísle 734 864 185.
Těšíme se na Vás!

Podzim

Dolní navigace