Kvalita - Znalosti přímo z oboru

KVALITA - ZNALOSTI PŘÍMO Z OBORU

Hlavní pilíře kvality našich kurzů jsou:

  • ZAMĚŘENÍ NA PRAXI

Naše kurzy mají vždy část teoretickou, během které získají účastníci nejnovější odborné poznatky a část praktickou, kde si mohou tyto poznatky, nové metody a přístupy vyzkoušet a osvojit.

  • KURZY NEVEDOU LEKTOŘI, ALE ODBORNÍCI Z PRAXE

Naši lektoři jsou kvalifikovaní odborníci, kteří mají několikaletou zkušenost ve školení nelékařského zdravotnického personálu a pečovatelských profesí, znají aktuální situaci a trendy v těchto zařízeních a svoji výuku přizpůsobují současným potřebám a možnostem pracovníků těchto zařízení.

  • NEUSTÁLÉ ZJIŠŤOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY

Při sestavování vzdělávacích programů úzce spolupracujeme se zástupci zdravotnických zařízení i zařízení sociálních služeb a též s odbornými organizacemi sdružujícími jednotlivé profese.

  • ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

V předchozích letech jsme realizovali několik rozsáhlých vzdělávání projektů spolufinancovaných z ESF a stejně tak sama společnost LINET je realizátorem několika grantových projektů spolufinancovaných z EU fondů. Můžeme tedy poskytnout své know-how v této oblasti a zaručit maximální spolupráci při plnění všech povinností plynoucích z projektů příjemcům podpory.

  • ZÁZEMÍ SILNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI - EVROPSKÉ JEDNIČKY VE VÝROBĚ NEMOCNIČNÍCH A PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK

Díky zázemí společnosti LINET máme přístup k nejnovějším odborným poznatkům, trendům a metodám z oblasti zdravotnictví a pečovatelské péče.

Dolní navigace