Inovace - Moderní výukové prostředky

INOVACE - MODERNÍ VÝUKOVÉ PROSTŘEDKY

LINET Scholaris při výuce ošetřovatelského a pečovatelského personálu využívá v České republice zcela ojedinělou výukovou pomůckou tzv. „obleček simulující stáří“. Jedná se o revoluční učební pomůcku budoucnosti, kterou si účastníci kurzu obléknou a „na vlastní kůži“ vyzkouší zdravotní stav a pohyblivost staršího nebo méně pohyblivého člověka. Vcítí se tak lépe do pocitů, potřeb a limitů člověka s omezeným zrakem, hybností a citlivostí. Výuka se díky této názornosti stává velmi zajímavou a především přináší tolik potřebný a požadovaný prvek praktičnosti a přenosu zkušeností.

Obleček se skládá z těchto částí:
  • restriktory loketních a kolenních kloubů, které zamezují normální hybnosti těchto a přilehlých částí lidského těla;
  • „chránič“ zad vyztužený hliníkovou konstrukcí, způsobující shrbenou polohu zad;
  • speciální rukavice simulující sníženou hmatovou schopnost;
  • závaží na zápěstí a kotnících navozující snížený výkon svalstva;
  • brýle vyvolávající ztrátu schopnosti periferního vidění a změny způsobené očním zákalem;
  • ucpávky do uší simulující nedoslýchavost a sníženou schopnost slyšet vysokofrekvenční zvuky.

Díky této ojedinělé pomůcce lektoři LINET Scholaris přinesou účastníkům „stáří na zkoušku“ sbalené v jedné tašce přímo na kurz.

Obleček

LINET Scholaris ve svých kurzech využívá též moderní ICT metody. Nově vyvinutý e-learningový vzdělávací program, který je primárně vytvořen pro nelékařský zdravotnický personál a pracovníky sociálních služeb, přibližuje účastníkům často obtížná odborná témata interaktivní formou s využitím instruktážních videí, her, ukázek, nákresů a doplňovacích cvičení.

Cílem tohoto programu je rozvinout potenciál inovativních řešení a znalostí z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb a přenést je efektivní výukovou formou pracovníkům nelékařského zdravotnického personálu a pečovatelským profesím.

Vzdělávací program je vyvíjen v rámci mezinárodního grantového projektu „E-learning – Transfer in Modern Medical Equipment Field“ spolufinancovaného Evropskou unií a realizovaného v rámci vzdělávacího programu Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation 2010. Více informací o projektu naleznete zde.

E-learning

Dolní navigace