• Kurzy rozvoje osobních kompetencí
  • E-learning
  • Odborné kurzy pro zdravotnický personál
  • Další služby
  • Sociální služby

Úvodní strana

Školící centrum LINET Scholaris nabízí širokou škálu kurzů pro pracovníky zdravotnických organizací a zařízení sociální péče. Lektoři LINET Scholaris při realizaci kurzů používají moderní výukové metody. Důraz je kladen především na interaktivní formu výuky a příklady z praxe.
Kurzy jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotních pracovníků a po jejich absolvování účastníci obdrží osvědčení s uvedením počtu kreditů.


Společnost LINET, spol. s r.o. je také akreditovanou vzdělávací institucí MPSV ČR, akreditace č. 2013/0282-I.

Máte zájem o kurzy z naší nabídky?

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle +420 777 209 014 nebo na email: vzdelavani@linetscholaris.cz a rezervujte si termíny co nedříve.
Kurzy zorganizujeme přímo ve vašem zařízení.

Aktuality

  • Vzdělání je pro LINET prioritou.

Díky vlastnímu školicímu středisku LINET Scholaris dokonce poskytuje vzdělávání zdravotnickému personálu a pracovníkům v sociálních službách. Právě pro ošetřovatelský personál, zejména v domovech pro seniory, byl určen loňský program zaměřený na různé aspekty péče o klienty. Projekt s registračním číslem CZ.1.04/3.1.03/A7.00222 Vzdělávání pro ošetřovatelský personál byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací zde.

logo ESF

  • Je možné manipulovat s klienty bezpečněji?
Školení na toto téma proběhlo pod vedením klinické koučky LINETu Lorraine Demott v českobudějovické nemocnici. Přečtěte si více zde.

  • Projekt Mobility je u konce. 

V rámci projektu Posílení inovací v oblasti vzdělávání a odborné přípravy zdravotnických pracovníků v Evropě , vznikl Koncepční dokument, který popisuje současný stav ve vzdělávání zdravotnického personálu v partnerských zemích; prezentuje inovace a metody představené v rámci projektu a doporučení pro zlepšení celoživotního vzdělávání zdravotnické profese. Cílem tohoto dokumentu a partnerství je přispět k vytvoření sítě mezinárodních partnerů a společně usilovat o realizaci a implementaci těchto doporučení.

    Více informací zde

logo LLP

fajvkaVíce než 2.000 proškolených osob

fajvkaVÍCE NEŽ 120 KURZŮ

fajvkave VÍCE NEŽ 40-ti nemocnicích

fajvkave VÍCE NEŽ 30-ti domovech pro

        seniory

Inovace - moderní metody Synergie-přenos poznatků Kvalita_znalosti z oboru

Dolní navigace